Ga naar hoofdinhoud

Op zondagavond 4 juni is de aflevering over Downsyndroom en beeldvorming van Argus Medialogica uitgezonden.

In deze uitzending werd gesuggereerd dat belangenorganisaties zoals de SDS te positief zijn over Downsyndroom en zich laten beïnvloeden door christelijke partijen en pro-life organisaties. Voor de SDS zoomt het programma in op de documentaire “als ik dit vooraf had geweten’, dat op de website van de SDS staat. De redactie heeft zeer selectief de reactie namens de SDS uit uren opgenomen interview geknipt.

Hieronder geven wij als bestuur van SDS en het landelijk bureau de volgende toelichting op deze kwestie.

De documentaire “Als ik dit vooraf had geweten” is gemaakt door een moeder met een kind met Downsyndroom. Met deze documentaire wilde zij een realistische kijk op het leven met een kindje met Downsyndroom geven. Zonder het te romantiseren of te dramatiseren.

Wanneer je een documentaire wil maken, is er geld nodig. De makers van de documentaire zijn een crowdfunding begonnen en vele particulieren en organisaties hebben hen financieel gesteund. Ook een organisatie die lijnrecht tegenover de opvattingen van de makers en de SDS staat, Stirezo. Dit is een pro life organisatie. De SDS staat voor eerlijke en realistische beeldvorming.  Wij zijn van mening dat iedereen zelf moet bepalen welke keuze men maakt, als het gaat om de zwangerschap wel of niet beëindigen.

De organisatie Stirezo heeft van de makers van de documentaire direct na hun donatie een brief gekregen waarin duidelijk werd gesteld dat zij geen enkel recht kan ontlenen aan de donatie en dat de makers op geen enkele manier de boodschap van deze organisatie onderschrijven.

Met het maken van de documentaire wilde de makers hun steentje bijdragen aan het bieden van een realistisch beeld over het krijgen van een kindje met Downsyndroom en ze hebben zich hierbij gericht op de verhalen en ervaringen van ouders gedurende de baby en peutertijd. Met het vertonen van deze documentaire op onze website wil de SDS anderen de kans geven om het integere verhaal van 3 gezinnen te zien. We weten ook uit wetenschappelijk onderzoek (zie bijvoorbeeld onderzoek kwaliteit van leven) dat de meeste ouders na een aantal jaar denken ‘als ik dit vooraf had geweten’.

De insinuatie dat onze informatie wordt beïnvloed door christelijke partijen en pro life is verwerpelijk. En doet geen recht aan het dagelijks leven van de gezinnen met een kind met Downsyndroom en de ondersteuning die de SDS hierbij kan bieden. Hierbij verwijzen wij graag naar artikel 2 van de statuten (sinds 1988) van de SDS: “De stichting heeft tot doel, zonder enige binding met welke godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke opvatting dan ook en zonder aanzien van ras of nationaliteit, al datgene te bevorderen wat bij kan dragen aan de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen en volwassenen met Downsyndroom…… (zie volledige statuten).

Back To Top