Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe uitgave van de SDS 

De Stichting Downsyndroom wil dat kennis over Downsyndroom up-to-date is en voor iedereen beschikbaar. De afgelopen jaren zijn er veel wetenschappelijke publicaties verschenen over verschillende (medische) aspecten van Downsyndroom. We hebben al sinds 2009 een Vademecum Downsyndroom. Een vademecum is een naslagwerk waarin specialistische, doorgaans technische informatie in overzichtelijke vorm wordt weergegeven. Gert de Graaf en Regina Lamberts hebben de versie uit 2009 geheel herschreven aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten.  

Natuurlijk zijn alle mensen met Downsyndroom uniek. Ze hebben hun eigen individuele karakters, met goede en minder goede eigenschappen, met familietrekken, een eigen levensgeschiedenis, eigen wensen, dromen en bezigheden. Wat hen onderscheidt van andere mensen is een extra chromosoom 21. Als gevolg van dit extra chromosoom komt ook een aantal problemen vaker voor. Die worden in het vademecum beschreven, inclusief alle mogelijke behandelingen. 

We hebben met dit Vademecum Downsyndroom niet de pretentie volledig te zijn, maar heel veel onderwerpen komen uitgebreid aan bod. De publicatie is bedoeld voor professionals die werken met mensen met Downsyndroom, voor studenten, voor beleidsmakers en natuurlijk ook voor ouders van kinderen met Downsyndroom. 

De uitgave is geheel digitaal. Je kan makkelijk door de hoofdstukken en paragrafen navigeren en lezen wat je nu belangrijk vindt. Er is ook een verkorte versie. Hierbij worden de belangrijkste onderwerpen kort weergegeven, meestal zonder de wetenschappelijke onderbouwing. De nummering van de hoofdstukken en paragrafen komen overeen. Zo kan iedereen de verkorte versie afwisselen met het volledige Vademecum en andersom. Met de verkorte versie hopen we de wetenschappelijke informatie op een begrijpelijke manier over te brengen.  

Het Vademecum is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van Stichting Ds. Visschersfonds. 

 

De volledige versie met alle informatie en alle literatuurverwijzingen.

VADEMECUM ORIGINEEL

De verkorte versie:

VADEMECUM KORT

Back To Top