Ga naar hoofdinhoud

Hiervoor zetten we ons in

Een belangrijk onderdeel van ons werk is om ouders en professionals goede informatie te geven over Downsyndroom. We zorgen dat we altijd op de hoogte zijn van de laatste wetenschappelijke onderzoeken en publicaties. We geven de informatie via onze website, het kwartaal magazine Down+Up, digitale nieuwsbrieven, social media, trainingen en lezingen en publicaties die via website en webshop te verkrijgen zijn.

Daarnaast zetten we ons in voor de belangenbehartiging voor mensen met Downsyndroom en hun omgeving. Voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking werken we samen met Iederin. Voor onderwerpen die specifiek op Downsyndroom zijn gericht, hebben we rechtstreeks contact met beleidmakers, instituten en ministeries.

Tenslotte organiseren we bijeenkomsten waar gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Naast landelijke bijeenkomsten zijn er regionale kernen waar vrijwillige ouders bijeenkomsten organiseren.

Belangrijke onderwerpen

We hechten veel belang aan Early Intervention. Kinderen met Downsyndroom hebben in het algemeen minder interesse in nieuwe dingen en zijn gehecht aan wat ze al kennen. Hierdoor zullen zij uit zichzelf minder goed nieuwe vaardigheden leren. Ze hebben activering van anderen nodig om zich te ontwikkelen en te leren. De Early Intervention methode Kleine Stapjes helpt ouders en begeleiders om hun kind te ondersteunen bij de ontwikkeling.

Kinderen met Downsyndroom hebben vaak moeite met de ontwikkeling van actief taalgebruik. En ze leren veel door naar anderen te kijken. Dit zijn slechts twee van de vele redenen waarom kinderen met Downsyndroom bij voorkeur naar het regulier onderwijs gaan. Een andere belangrijke reden is dat het voor ieder kind belangrijk is om in de eigen buurt naar school te gaan en na school vanzelfsprekend met de buurtgenootjes kunnen spelen.

Ook in het latere leven is een gezonde mix van samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking en samenleven in de maatschappij belangrijk. Gewoon meedoen, noemen we dat. En daar hoort voldoende begeleiding bij die meedoen mogelijk maakt.

Onze organisatie

De SDS is in 1988 opgericht. Vanaf die tijd zetten we ons in om iedereen de juiste informatie te geven, elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. Rond diezelfde tijd is de Vereniging Integratie in regulier onderwijs, de VIM opgericht. Op 1 augustus 2019 zijn de VIM en SDS officieel één stichting geworden. Samen hebben we de DownAcademy ontwikkeld, voor al onze trainingen.

Bij de SDS werken 4 mensen, allemaal deeltijd. Een van onze medewerkers heeft zelf Downsyndroom. Hij is verantwoordelijk voor de orderpicking voor de webshop en andere administratieve ondersteunende taken.

De SDS heeft 60 vrijwilligers. Dit zijn ouders die activiteiten organiseren voor hun regio.

Het bestuur is werkgever van de medewerkers en eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Het bestuur bestaat uit experts uit het veld en ouders van een kind met Downsyndroom, die een netwerk hebben dat voor de stichting ingezet kan worden. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen.

Back To Top