Ga naar hoofdinhoud

Kinderen met Downsyndroom moeten regelmatig medisch onderzocht worden. Dit is belangrijk, omdat de meeste kinderen met Downsyndroom zelf niet aangeven wat er aan de hand is. In de medische richtlijn staan alle aspecten die standaard gecontroleerd moeten worden.

In een Downteam/poli werken meerdere artsen en andere deskundigen samen. Zij zien veel kinderen met Downsyndroom en hebben daardoor veel kennis en ervaring. Bovendien kan een multidisciplinair team bevindingen goed interpreteren.

Een compleet team bestaat uit een kinderarts, KNO-arts, oogarts, kinderfysiotherapeut(e), logopedist(e) en andere specialisten en deskundigen.

De kwaliteit van Downteams kan verschillen. We hebben op een rij gezet wat in ieder geval belangrijk is en waar ouders naar kunnen vragen.

Criteria die bewezen effectief zijn:

 1. Multidisciplinaire samenstelling van het team ( minimaal kinderarts, KNO-arts, oogarts, kinderfysiotherapeut, logopedist)
 2. Ouders (en behandelaars) krijgen een schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten samengevoegd zijn
 3. Deze bevindingen zijn op elkaar afgestemd.
 4. Het Downteam/poli volgt de medische richtlijn.
  Bekijk het overzicht van alle Downteams

Criteria die daarnaast belangrijk zijn:

 1. Is er een goede coördinatie van zorg?
 2. Is de frequentie van bezoeken hoog genoeg?
 3. Is het team goed te bereiken bij vragen?
 4. Kunnen er extra deskundigen worden geraadpleegd, indien nodig?
 5. Zijn de deskundigen invoelend, empathisch en kunnen ouders al hun zorgen en twijfels bespreken?
 6. Worden ouders als volwaardig gesprekspartner en deskundig betreffende hun kind gezien?
 7. Hebben de deskundigen voldoende tijd?
 8. Hebben de teamleden deskundigheid op het gebied van Downsyndroom en de problemen die daarmee kunnen samenhangen?
 9. Zijn de adviezen duidelijk en praktisch bruikbaar in de thuissituatie en voor behandelaars (fysiotherapeut/logopedist) die het hele jaar met het kind werken?
 10. Komen de kinderen graag naar het Downteam?
Back To Top