Ga naar hoofdinhoud

Kinderen met Downsyndroom zien minder goed details. Dit geldt ook als ze een goede bril dragen. Daarnaast is het accommodatievermogen veelal onvoldoende. Ze kunnen daardoor niet goed scherp stellen. Vooral dingen dichtbij worden wazig. Met bril verbetert dit wel, maar zelfs dan is het niet helemaal goed. Men denkt dat het besturingssysteem door de hersenen niet goed is ‘afgesteld’

Daarom is het belangrijk dat kinderen met Downsyndroom regelmatig gecontroleerd worden door de oogarts. Metingen moeten gedaan worden met druppels (cycloplegie), omdat de gebruikelijke tests (zoals bij een opticien) met glaasjes voor de ogen onbetrouwbaar zijn bij (de meeste) kinderen met Downsyndroom.

Op school is het belangrijk dat met deze visusafwijkingen rekening wordt gehouden door grote lettertypes te kiezen, te zorgen voor goed contrast, en boeken en platen dichtbij genoeg te houden.

Bifocale brillen

Een bifocale bril heeft glazen die zowel het zien in de verte, als het zien dichtbij corrigeren. Het glas heeft een verte-deel boven en een dichtbij-deel beneden. Kinderen met Downsyndroom profiteren van bifocale brillen. Ze zien dichtbij scherper, hun ogen accommoderen beter en scheelzien vermindert. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met een bifocale bril zich beter ontwikkelen en leren.

Bifocale brillen zijn duurder, in deze bijlage is meer informatie te vinden over mogelijkheden voor vergoeding.

Back To Top