Ga naar hoofdinhoud
Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona kunnen vanaf 2 oktober de coronaprik halen.
Wie kan de prik halen?
Mensen van 60 jaar en ouder, zij krijgen een uitnodigingsbrief van het RIVM (vanaf 19 september) voor het halen van de coronaprik.
Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening). Zij krijgen GEEN uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.
Zorgmedewerkers met patiënt- en/of cliëntcontact. Zij krijgen GEEN uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.
Volwassenen en kinderen uit medische hoog risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een afweerstoornis). Zij krijgen GEEN uitnodigingsbrief. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.
In individuele gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten deze doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid of op advies van een behandelend arts. Zij moeten zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via het telefoonnummer 0800 7070 kan vanaf half oktober.
Niet voor iedereen nodig
Het is niet nodig dat iedereen in Nederland de coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Mensen die niet tot de doelgroep behoren hebben een kleine kans om ernstig ziek te worden door corona. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend dan eerdere varianten van het virus.
Back To Top