Ga naar hoofdinhoud

Down team Venlo

Contactpersoon: secretaresse, Mw Patty Kerren – van Hees
Bezoekadres: Tegelse weg 210, 5912 BL Venlo
Postadres: Postbus 1926 5900 BX Venlo
telefoonnummer: 077-3205730
website: www.viecuri.nl/downsyndroomteam
www.viecuri.nl/kids
e-mail adres: kinderpoli-venlo@viecuri.nl
spreekuur: donderdagmiddag, 1x per maand
voor wie: kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze: carrouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
Logopedist
KNO-Arts
Oogarts/optometrist
Audiologisch centrum
MEE
Orthopeed
Gynaecoloog
Oncoloog
diëtist/voedingsdeskundige
revalidatiearts
ergotherapeut
pedagoog
contact ouder
tandarts
podoloog
orthodontist

Opmerking: KNO-arts en audiologisch centrum zien kind vaak buiten carrousel om.

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind? Ja, alleen orthopeed en gynaecoloog op indicatie
de coördinatie van zorg Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd binnen 6 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja
Back To Top