Ga naar hoofdinhoud

Down poli: Down team Jeroen Bosch Ziekenhuis

Contactpersoon: Secretariaat Down team Kindergeneeskunde
Bezoekadres: Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 90153, 5200 ME ‘s-Hertogenbosch
telefoonnummer : 073-5532304
website : www.jeroenboschziekenhuis.nl
e-mail adres: kinderartsen@jbz.nl
spreekuur: Donderdagochtend 1 x p maand
voor wie: Kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze: Carrouselmodel; het kind wordt tijdens 1 dagdeel door meerdere deskundigen van het Downteam gezien.

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Op indicatie te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
Gespecialiseerd verpleegkundige
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
revalidatiearts
Maatschappelijk werk
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kinderuroloog, kinderpsycholoog,
kinderendocrinoloog, kinderMDL arts, klinisch geneticus

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind? De kinderarts, gespecialiseerd verpleegkundige, logopedist, fysiotherapeut en kinderrevalidatiearts zien het kind standaard. KNO arts, oogarts en orthoptist op maat.
Hoe is de coördinatie van zorg? Via de secretaresse en de gespecialiseerd verpleegkundige.
Volgt er een schriftelijk verslag waarin alle

bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd?

Ja, ouders krijgen een verslag met bijdrage van alle deskundigen.
Worden de verslagen opgestuurd? Ja, of per post of via beveiligde email. Binnen 4 weken.
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? Ja, tijdens MDO aansluitend aan poli.
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? Ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? Ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? Ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? Ja, over het algemeen zijn ouders en kinderen tevreden.
Back To Top