Ga naar hoofdinhoud

Bravis Ziekehuis

Contactpersoon:
professionals en ouders van kinderen met het Downsyndroom
Bezoekadres:
Afdeling Revalidatie, Boerhaaveplein1, 4624 VT Bergen op Zoom
Postadres:
telefoonnummer :
088-7068225
website :
www.bravisziekenhuis.nl
e-mail adres:
downteam@bravis.nl
spreekuur:
een keer paar maand op woensdag ochtend
voor wie:
kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk
maatschappelijk werk, revalidatiearts

Opmerking: naar aanleiding van het gegeven advies kan contact opgenomen worden met benodigde professionals

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind?
ja, dat is standaard
de coördinatie van zorg
ouders moeten altijd zelf met ons contact opnemen
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
die indruk is er zeker
Back To Top