Ga naar hoofdinhoud

Down poli: Rijnstate te Arnhem

Contactpersoon: E.A.W. de Boode
Bezoekadres: Wagnerlaan 55
Postadres: Postbus 9555, 6800 TA Arnhem
telefoonnummer : 088-0057782
website : www.rijnstate.nl
e-mail adres: downspreekuur@rijnstate.nl
spreekuur: Eens per maand
voor wie: 0-18 jaar
werkwijze: caroussel

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut✓
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind? ja
de coördinatie van zorg Kinderarts, met vaste spreekuurassistente voor Down
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja
de verslagen worden opgestuurd ja
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?

 

 

Back To Top