Ga naar hoofdinhoud

Down poli 18+ Deurne

Contactpersoon

Coördinator van het team dan wel medisch secretaresse

Bezoekadres

Down poli 18+ p/a Elkerliek ziekenhuis Dunantweg 16, 5751 CB Deurne

Telefoonnummer

Ineke Santegoeds tel: 0493-595956 (poli KNO)

E-mail adres

isantegoeds@elkerliek.nl

Spreekuur

Vrijdagmorgen, ongeveer 15 keer per jaar

Voor wie

18 jaar en ouder

Werkwijze

Carouselmodel: De persoon met DS wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Functie Standaard aanwezig Mogelijk te consuleren
kinderarts × ×
arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) ×
(kinder) cardioloog ×
logopedist × ×
fysiotherapeut × ×
ergotherapeut × ×
kno-arts ×
oogarts/ optometrist ×
pedagoog ×
audiologisch centrum ×
contact ouder × ×
MEE × ×
tandarts ×
orthopeed ×
podoloog × ×
gynaecoloog × ×
oncoloog × ×
orthodontist × ×
diëtist/ voedingsdeskundige ×
anders, namelijk op verwijzing indien nodig

Zien alle deskundigen de persoon met DS?

Ja, dat is standaard

De coördinatie van zorg

Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit

Schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd

Ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen

De verslagen worden opgestuurd

Binnen 4 weken

Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?

Ja

Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?

Ja

Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?

Ja

Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?

Wisselt per arts

Heeft u de indruk dat mensen graag bij het Downteam komen?

Ja!

Back To Top