Ga naar hoofdinhoud

Kinderen met Downsyndroom hebben een anders werkend immuunsysteem, o.a. een verminderd aantal B- en T-cellen en een andere werking van deze cellen. Daarnaast hebben ze een andere anatomie van de luchtwegen, een lage spierspanning (hypotonie) en een zwakkere uitademing. Hierdoor hebben kinderen met Downsyndroom een verhoogde kans op luchtweginfecties. Maar ook voor andere ziekten kunnen ze vatbaarder zijn. Of ze kunnen bij besmetting erg ziek worden. Zie voor meer verdieping https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/IB_2207_p232-234.pdf

Kinderen met Downsyndroom zijn dus vaak kwetsbaarder voor infectieziekten. Het advies van de medisch specialisten is dan ook om een kind met Downsyndroom mee te laten doen met het landelijke vaccinatie protocol. Dit wordt uitgevoerd via het Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau).

Back To Top