Ga naar hoofdinhoud

Jonge kinderen met Downsyndroom lopen een sterk verhoogd risico op een RS-virusinfectie waarbij ziekenhuisopname nodig is. Voor het voorkomen van een infectie met dit virus wordt RSV-profylaxe voor kinderen met Downsyndroom dan ook aangeraden. Als deze kinderen een aangeboren hartafwijking hebben, krijgen zij standaard deze RSV-profylaxe.

Dit vaccin wordt nog niet standaard vergoed voor alle kinderen met Downsyndroom. Het wordt standaard vergoed voor kinderen met Downsyndroom en hartproblemen. Maar de kinderarts kan een beschikking voor vergoeding ook voor een kind met Downsyndroom zonder hartafwijking wel individueel aanvragen.

Back To Top