Ga naar hoofdinhoud

Onze Leidraad Onderwijs gaat in op het hele onderwijstraject: het loopt van de voorbereiding van peuters op het onderwijs tot aan onderwijsmogelijkheden voor volwassenen- en alles daar tussenin. De leidraad is gebaseerd op wetenschappelijke kennis over Downsyndroom en ‘good practice’.

Voor de (jong)volwassenheid is hoofdstuk 9 (een leven lang leren) relevant. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op opleidingsmogelijkheden na het voortgezet onderwijs. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Het reguliere mbo
  • Speciale volwasseneducatie vanuit een ROC
  • Academie Spelderholt
  • Initiatieven van zorgaanbieders
  • Particuliere initiatieven opgezet door ouders

De leidraad kan worden gedownload als boek in pdf-formaat. Maar: als je liever luistert en kijkt, dan hebben we presentaties over de hoofdstukken uit de Leidraad als gratis webinar.

Download

Hieronder volgt een samenvatting van de leidraad aan de hand van een aantal presentaties. Gert de Graaf en Regina Lamberts vertellen u kort over de inhoud van de leidraad. De uitgebreide inhoud kan je telkens terugvinden in de betreffende hoofdstukken van de Leidraad hierboven. Niet alle paragrafen komen terug in deze samenvattingen.

Back To Top