Ga naar hoofdinhoud

We hebben een gratis informatiepakket voor zwangeren en hun partners. Hierin staat veel informatie over Downsyndroom. Wat je kan verwachten, hoe het leven van een kind met Downsyndroom er uit kan zien.

Je kan ons bellen, we kunnen je dan meteen veel informatie mondeling geven. Tel. 0522 281337

Liever mailen, dat kan ook, mail naar info@downsyndroom.nl. En vermeld dat je het informatiepakket voor zwangeren wilt ontvangen. Vergeet niet je naam en adres te geven. We gaan uiteraard zeer vertrouwelijk met je gegevens om.

Liever geheel anoniem de informatie doorlezen, download de informatie dan hier.

Back To Top