Ga naar hoofdinhoud

We hebben een gratis informatiepakket voor ouders die net een kindje met Downsyndroom hebben gekregen. We hebben veel informatie over het leven met Downsyndroom, wat hetzelfde is en wat anders is. Ook over enkele medische aspecten die soms samengaan met Downsyndroom hebben we handige informatie.

Wil je het pakket ontvangen? Bel ons via 0522 281337 of mail naar info@downsyndroom.nl

We gaan vertrouwelijk met je gegevens om.

Back To Top