Ga naar hoofdinhoud

Kinderen met Downsyndroom groeien minder snel dan andere kinderen. Tegen de volwassenheid zijn ze daardoor minder lang dan de gemiddelde Nederlander. Om de groei goed in de gaten te houden heeft het weinig zin om de gewone groeicurves voor Nederlandse kinderen te gebruiken. Daarom zijn er groeicurves speciaal voor Downsyndroom. Deze zijn ontwikkeld op lengtemetingen bij een groot aantal Nederlandse kinderen met Downsyndroom van 0 tot 20 jaar. Er zijn aparte curves voor jongens en meisjes met Downsyndroom voor de leeftijden 0-15 maanden, 0-4 jaar en 1-21 jaar.

Bij deze groeicurves horen ook curves voor het gewicht. Er is daarbij gekozen om deze niet te baseren op metingen bij kinderen met Downsyndroom. Bij Downsyndroom komt overgewicht namelijk relatief vaak voor. Om een gezond gewicht te bevorderen zijn de curves voor gewicht gebaseerd op wat een wenselijk gewicht is bij een bepaalde lengte.

Alle groeicurven, ook de aparte groeicurven voor kinderen met Downsyndroom, kunnen worden gedownload via TNO.

Back To Top