Ga naar hoofdinhoud

Met gepaste trots presenteert de Stichting Downsyndroom vandaag op Wereld Downsyndroomdag, 21 maart 2022, onze nieuwe Leidraad Onderwijs. Voor iedereen die goed onderwijs aan kinderen met Downsyndroom belangrijk vindt. De leidraad kan worden gedownload als boek in pdf-formaat. Maar: als je liever luistert en kijkt, dan hebben we presentaties over de hoofdstukken uit de Leidraad als gratis webinar.

De leidraad is een ‘draaiboek’ voor een optimaal onderwijstraject gebaseerd op wetenschappelijke kennis over Downsyndroom en op ‘good practice’. De leidraad gaat in op het hele onderwijstraject: het loopt van de voorbereiding van peuters op het onderwijs tot aan onderwijsmogelijkheden voor volwassenen- en alles daar tussenin.

We hopen dat met deze kennis nog meer reguliere scholen open durven te staan voor deze kinderen omdat ze hiermee handvatten krijgen hoe ze het onderwijs kunnen optimaliseren. We verwachten dat de leidraad kan bijdragen aan kwaliteit van onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom. Zowel in regulier als speciaal onderwijs.

Deel dit bericht met ouders, leerkrachten en begeleiders.

Download de leidraad en de presentaties hier.

Back To Top