Ga naar hoofdinhoud
Datum 24 mei 2024 Tijd 10:00 - 15:30

Na de zomervakantie krijg je een leerling met Downsyndroom in de klas. Deze leerling zit al een aantal jaren op school of start in september. Als je alleen maar weet dat Downsyndroom gepaard gaat met een verstandelijke beperking dan is het goed om te realiseren dat er heel veel zaken een rol spelen bij de vertraagde ontwikkeling en dat deze van invloed is op het leren. Gelukkig kun je in klassen- management hier rekening mee houden en op deze manier het onderwijs voor je leerling met Downsyndroom goed vorm te geven.

Doel

 • Aanreiken van een aantal pedagogisch-didactische vaardigheden waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke ontwikkelingsprofiel en de daaruit voortvloeiende kenmerkende leerstijl van leerlingen met Downsyndroom binnen het basisonderwijs

Inhoud

 • Het belang van het werken vanuit een inclusieve visie
 • Het specifieke ontwikkelingsprofiel en de kenmerkende leerstijl
 • De taalspraakproblematiek en de mogelijkheid van leespraat ter ondersteuning
 • Rekenonderwijs m.b.v. de rekenlijnmethode
 • Het stimuleren van positief gedrag
 • Stimuleren van de cognitieve vaardigheden

Resultaat

 • Herkennen van de basisprincipes rondom onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom waarmee rekening moet worden gehouden in het aanbod op de basisschool zoals:

 

 • Taalproblematiek
 • Leespraat
 • De rekenlijn
 • Bieden van maatwerk

Voor wie

 • Ouders
 • Leerkrachten, (ambulant) begeleiders en intern- begeleiders van basisscholen, die komend schooljaar te maken krijgen met  een leerling met Downsyndroom in de klas (groep 1t/m8) en niet tot nauwelijks kennis hebben van de Downsyndroom in het algemeen en Downsyndroom op de basisschool in het bijzonder

N.B.

 • De onderwerpen die deze dag voorbij zullen komen worden in het cursusprogramma 2023-2024 in diverse studiedagen verder uitgediept

Door wie

 • Regina Lamberts (psycholoog) en directeur SDS
 • Hilde de Haanmanager Down Academy

Prijs

Ouders € 75,-
Professionals € 175,-
Donateurs van de SDS krijgen 20% korting

AANMELDEN

Back To Top