Ga naar hoofdinhoud
Datum 15 maart 2023 Tijd 10:00 - 15:30

Doel

Het bespreekbaar maken van seksualiteit bij jongeren met Downsyndroom en tools hierbij aangereikt krijgen.

Inhoud
 • Socialisatie en taalgebruik als je wilt spreken over seksualiteit en intimiteit.
 • De seksuele ontwikkeling van mensen met Downsyndroom
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • Specifiek voorlichtingsmateriaal voor cliënten.
 • “Seks is meer…ganzenbord van O’lein
Resultaat
 • Je kunt het juiste taalgebruik aanwenden om met jongeren met Downsyndroom te spreken over seksualiteit en intimiteit.
 • Je herkent de specifieke seksuele ontwikkeling van mensen met Downsyndroom/een verstandelijke beperking
 • Je herkent seksueel grensoverschrijdend gedrag en weet daar juist op te handelen
 • Je bent bekent met divers  voorlichtingsmateriaal voor mensen met Downsyndroom.
 • Je weet de functie en het doel van “ Seks is meer…ganzenbord van O’lein” en kunt het ook gebruiken
Voor wie
 • Ouders
 • Leerkrachten van zowel basisscholen als scholen voor speciaal onderwijs
 • (Ambulant) begeleiders van zowel basisscholen als scholen voor speciaal onderwijs
 • Intern- begeleiders van zowel basisscholen als scholen voor speciaal onderwijs
Door wie
Prijzen

Ouders: € 75
Professionals: € 150

Dit is een online studiedag.

AANMELDEN

Back To Top