Ga naar hoofdinhoud
Datum 14 oktober 2022 Tijd 10:00 - 15:30

Doel

Ontwikkelen kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden in het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom op de reguliere basisschool vanaf groep 4

Inhoud

Aangepaste leerlijn en doelen m.b.t.:

 • (Stil)lezen
 • Taal
 • Rekenen
 • Het belang van pre-teaching
 • Zaakvakken
 • Bewegingsonderwijs
 • Zelfstandig werken

Resultaat

 • Mogelijkheden kunnen creëren  om leerlingen  met Downsyndroom te begeleiden vanaf groep 4
 • Praktische vaardigheden kunnen inzetten om het onderwijs voor dit type leerling vorm te geven
 • Kunnen samenwerken met andere professionals en ouders om het onderwijs tot een succes te maken

Voor wie

 • Ouders,
 • Leerkrachten
 • (Ambulant) begeleiders
 • Intern- begeleiders,
 • Schooldirecteuren
 • Medewerkers samenwerkingsverbanden
 • Allen die verder te maken hebben/krijgen met een leerling met Downsyndroom vanaf groep 3

Door wie

Prijzen

Ouders: € 75
Professionals: € 175

Dit is een online studiedag.

N.B. Bij voldoende belangstelling wordt deze dag op 10-02-2023 nogmaals aangeboden

AANMELDEN

Back To Top