Ga naar hoofdinhoud
Datum 2 februari 2024 Tijd 10:00 - 15:30

Zo’n 60 % van de leerlingen met Downsyndroom start op het speciaal onderwijs en bijna 100% gaat daarna naar het VSO. Belangrijk dus om aan te sluiten bij het specifieke leerprofiel van leerlingen met Downsyndroom. Je moet bewust zijn van hun leerstijl zoals bijvoorbeeld het vermijden van nieuwe vaardigheden en weerzin om initiatief te nemen in het leren. Met deze kennis  kun je het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom vormgeven. Dit doe je natuurlijk niet alleen maar samen met ouders die hun kind het beste kennen.

Doel

 • Kennis hebben van het belang van het stimuleren van kinderen met Downsyndroom op zowel cognitief als sociaal gebied waarbij een krachtige leeromgeving een eerste vereiste is

Inhoud

Aan bod komen:

 • Kennismaking met de leerling met Downsyndroom
 • De taalproblematiek van leerlingen met Downsyndroom
 • Invloed van de vertraagde taal-spraakontwikkeling op:
 • De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom
 • Cognitieve ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom
 • Gedrag van kinderen met Downsyndroom
 • Goed uitdagend onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom
  • Leespraat
  • Rekenlijn
 • Stimuleren van positief gedrag

Resultaat

 • Je hebt inzicht in de specifieke ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom en de daarbij behorende kenmerkende leerstijl
 • Je hebt tools aangeboden gekregen om te leren anticiperen en omgaan bij specifiek gedrag.
 • Je hebt kennis genomen van de valkuilen die er bestaan rondom leer vermijdend gedrag
 • Je kunt reflecteren op je eigen houding t.a.v. leer vermijdend gedrag van de leerling met Downsyndroom en kunt strategieën inzetten om dit om te buigen
 • Je bent op de hoogte van de mogelijkheden die de leespraatmethode biedt
 • Je bent op de hoogte van de achterliggende gedachte van de Rekenlijnmethode
 • Je kunt vanuit de taalspraakproblematiek het onderwijs aan de leerling met Downsyndroom beter afstemmen

Voor wie

 

 • Deze cursus is geschikt voor ouders, leerkrachten (ambulant) begeleiders, intern- begeleiders, schooldirecteuren, met een leerling met Downsyndroom op het (V)SO

Door wie

 • Marieke Houtman logopediste Buma Houtman
 • Regina Lamberts, directeur SDS
 • Hilde de Haan, manager Down Academy

Prijs

Ouders € 75,-
Professionals € 175,-
Donateurs van de SDS krijgen 20% korting

AANMELDEN

Back To Top