SDS Info 24-009, 27 juni 2024

Vragenlijst over diagnose Downsyndroom

Ouders weten vaak vele jaren later nog hoe de diagnose Downsyndroom aan hen is verteld. Voor ons is het belangrijk jullie ervaringen te weten. We kunnen hiermee professionals en beleidsmakers helpen hun werkwijze aan te scherpen of te verbeteren.

We hebben een korte vragenlijst die is bedoeld voor ouders van kinderen met Downsyndroom geboren in de jaren 2018 tot en met 2024.

We willen graag meer weten over hoe jullie (voor of na de geboorte) de diagnose is verteld en hoe jullie dit hebben ervaren en welke keuzes jullie gemaakt hebben in het aanbod van prenatale screening. Wat werd er aangeboden? Met welke informatie? Hoe was hierbij de begeleiding vanuit professionals?

Eerder hebben we hierover ouders geënquêteerd in 2009 en 2016. Daarover hebben we geschreven in ons magazine en ook in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. We willen de ervaringen en ideeën van de ouders van jonge kinderen nu hiermee kunnen vergelijken. In hoeverre is dit anders dan in 2009 of 2016? Wat gaat er goed en waar zijn verbeteringen mogelijk?

De vragenlijst bestaat uit 20 vragen en kan in 10 of 20 minuten worden ingevuld. We hopen dat veel ouders bereid zijn mee te doen aan de vragenlijst. 

Vul de vragenlijst in

Down+Up

Vorige week hebben onze donateurs het zomernummer van Down+Up ontvangen. In dit nummer veel aandacht voor voeding, een zomers artikel over backpacken. En de kaarten voor onze familiedag zijn vanaf nu te koop. Op pagina 2 van Down+Up lees je hier alles over. Heb jij het zomernummer nog niet ontvangen en wil je dit wel? Mail ons even. 

Studiedag: In's and out's rondom onderwijs aan kinderen met Downsyndroom 

Is jouw kind (bijna) 3 en ben je bezig met de schoolkeuze? Zie je door de bomen het bos niet meer? Wat kies je, regulier of speciaal? En waar moet je nog meer aan denken? Tijdens onze studiedag op 13 september helpen we je op weg. Aan bod komen de argumenten voor schoolkeuze, gedrag, ontwikkelingsprofiel, leer strategieën en nog veel meer. 
Lees meer>>

Studiedag: De jonge kleuter met Downsyndroom

En dan is besloten dat de kleuter met Downsyndroom gaat starten op de basisschool. Een hele stap. Niet iedereen heeft hier ervaring mee. Nieuw voor de school én ook voor de ouders. Maar gelukkig is er genoeg kennis beschikbaar hoe dit traject kan worden aangevlogen en gestart. Een goede studiedag om samen met de leerkracht van je kind te volgen. Lees meer>>

Onderzoek - Help je mee?*

Stichting het Gehandicapte Kind is benieuwd hoe kinderen met een handicap (6 t/m 18 jaar) hun dagelijkse leven ervaren én hoe ze hun toekomst zien. Hebben ze vriendjes, hoe vinden ze het op school, wat doen ze graag in hun vrije tijd, sporten ze en hoe kijken ze naar hun toekomst? Vraag jij je kind deze vragenlijst (anoniem) in te vullen? Of vul je de vragenlijst samen met je zoon of dochter in? Het invullen van de vragenlijst kan t/m zondag 30 juni.

Ja, ik vul de vragenlijst in

* Wij hebben geen kennis van de kwaliteit van deze oproep of organisatie en zijn niet verantwoordelijk voor de geleverde zorg of dienst van de genoemde contactpersonen of instanties.

Stichting Downsyndroom is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan sterkte kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Meer weten? Kijk op geefgerust.nl

This e-mail has been sent to [[EMAIL_TO]], click here to unsubscribe.

www.downsyndroom.nl