Ga naar hoofdinhoud

Waarom zou je geld aan de SDS willen geven?

Allereerst en allermeest omdat je van harte instemt met het doel dat onze stichting nastreeft. Een plezierige bijkomstigheid is dat giften aan de SDS onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (particulieren). Hierdoor kan je, afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen, een belastingvoordeel genieten dat kan oplopen tot ongeveer de helft van het geschonken bedrag. Je kunt dit bedrag ook weer geven aan de SDS, dan komt dit extra geld eveneens ten goede aan het mensen met Downsyndroom, zonder dat het je extra geld kost. Ook bedrijven hebben mogelijkheden om giften van de belastbare winst af te trekken.

ANBI

De SDS heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, waardoor jouw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dit biedt, afhankelijk van het inkomen, een voordeel tot circa 50% van het geschonken bedrag.

Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.

CBF

De SDS is tevens door het CBF erkend als goed doel.

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

Het CBF onderzoekt onder andere of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze activiteiten worden gefinancierd en welke maatregelen de organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Back To Top