Ga naar hoofdinhoud

Down poli: Alrijne ziekenhuis, (DCN,Down Centrum Nederland) Leiderdorp

Contactpersoon

Dr. M.E.Weijerman, Dr E.A.Schel, kinderartsen

Bezoekadres

Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp

Postadres

Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp

Telefoonnummer

071-5828052

Website

www.alrijne.nl

E-mail adres

meweijerman@alrijne.nl

Spreekuur

1e , 2de + 3e dinsdag 12.00-17.00 u
4e Dinsdag 13.30-17.00 u 18 + poli met AVG

Voor wie

Kinderen van 0- 18 jr, en apart 18+ poli met AVG

Werkwijze

Carouselmodel: Carrousel model: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Functie Standaard aanwezig Mogelijk te consuleren
kinderarts ×
arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog ×
logopedist ×
fysiotherapeut ×
ergotherapeut × ×
kno-arts ×
oogarts/ optometrist ×
pedagoog ×
audiologisch centrum ×
contact ouder ×
MEE × ×
tandarts ×
orthopeed ×
podoloog × ×
gynaecoloog ×
oncoloog ×
orthodontist ×
diëtist/ voedingsdeskundige ×
anders, namelijk visio en cliniclowns

Zien alle deskundigen de persoon met DS?

Ja

De coördinatie van zorg

Dr. M.E.Weijerman

Schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd

Ja

De verslagen worden opgestuurd

Ja

Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?

Ja

Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?

Ja

Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?

Ja

Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?

Worden proactief tevoren opgevraagd

Heeft u de indruk dat mensen graag bij het Downteam komen?

Ja

Back To Top