Ga naar hoofdinhoud

Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen

Contactpersoon: Assistente polikliniek kindergeneeskunde; Monique Jansen
Bezoekadres: Den Elterweg 77
7207 AE Zutphen
Postadres: Postbus 9020
7200 GZ Zutphen
telefoonnummer: 0575-592 824
website : www.gelreziekenhuizen.nl/patient/afdelingen/down-poli/
e-mail adres: downpolikliniek@gelre.nl
spreekuur: Maandagmiddag van 13 tot 16.30 uur ( 1 à 2 keer per maand)
voor wie: Kinderen van 0 -18 jaar
werkwijze: Carrousel model: het kind wordt tijdens deze middag door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind? ja
de coördinatie van zorg Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd binnen 6 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja
Back To Top