Ga naar hoofdinhoud

Down team Utrecht

Contactpersoon:
Coördinator Downteam;
downteam-utrecht@antoniusziekenhuis.nl
Bezoekadres:
St. Antonius Ziekenhuis locatie Utrecht
Postadres:
Soestwetering 1, 3543 AZ  Utrecht
telefoonnummer :
088-3206300
website :
www.antoniusziekenhuis.nl
e-mail adres:
downteam-utrecht@antoniusziekenhuis.nl
spreekuur:
Dubbel spreekuur 1-2 keer per maand op de maandagmiddag
voor wie:
voor kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
carrouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door meerdere deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk:
revalidatiearts,
verpleegkundig specialist,
Coordinator downteam
gastvrouw

 

Deskundigen in het Downteam

Zien alle deskundigen het kind?
nee, dit gebeurt op maat, conform landelijke richtlijn
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, huisarts en ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen -6 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja, therapeuten geven schriftelijke en mondelinge informatie voor het spreekuur uit en zijn tussendoor per mail bereikbaar
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja
Back To Top