Ga naar hoofdinhoud

Down poli: Tilburg

Contactpersoon: Dr. J.E.H. Bunt, kinderarts
Bezoekadres: ETZ, locatie TweeSteden ziekenhuis
Postadres: Postbus 90151, 5000 LC  Tilburg
telefoonnummer : 013-2210800
website : www.etz.nl
e-mail adres: j.knubben@etz.nl
spreekuur: Op maandagmiddag en woensdagochtend,

gemiddeld 1x per 2 maanden.

voor wie: Patiënten met Trisomie 21 in de

leeftijd van 0 – 18 jaar

werkwijze: Multidisciplinair volgens landelijke

richtlijn binnen het expertisenetwerk

Down Syndroom

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog,

kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog,

kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind? ja
de coördinatie van zorg Kinderarts en secretariaat kindergeneeskunde
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja
de verslagen worden opgestuurd Ja, naar huisarts en ouders/verzorgers patiënt
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja
Back To Top