Ga naar hoofdinhoud

Down poli: Alrijne ziekenhuis, (DCN,Down Centrum Nederland) Leiderdorp

Contactpersoon: Dr. M.E.Weijerman, Dr E.A.Schel, kinderartsen
Bezoekadres: Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp
Postadres: Postbus 4220, 2350 CC Leiderdorp
telefoonnummer : 071-5828052
website : www.alrijne.nl
e-mail adres: meweijerman@alrijne.nl
spreekuur: 1e , 2de + 3e dinsdag 12.00-17.00 u

4e Dinsdag 13.30-17.00 u 18 + poli met AVG

voor wie: Kinderen van 0- 18 jr, en apart 18+ poli met AVG
werkwijze: Carrousel model: het kind
wordt tijdens 1 dagdeel
door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
ortho pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk visio en cliniclowns

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog,
kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind? ja
de coördinatie van zorg Ja Dr. M.E.Weijerman
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd ja
de verslagen worden opgestuurd ja
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? Worden proactief tevoren opgevraagd
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? ja
Back To Top