Ga naar hoofdinhoud

Upside Down Poli

Contactpersoon:
JP de Winter, kinderarts per e-mail of telefoon
Bezoekadres:
Spaarnepoort 1 2134 TM Hoofddorp
Postadres:
telefoonnummer :
023 2240000
website :
e-mail adres:
pdewinter@spaarnegasthuis.nl
spreekuur:
iedere eerste woensdagochtend van de maand
voor wie:
kinderen van 0 tot 18 jaar EN 18 jaar en ouder
werkwijze:
carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind?
nee, dit gebeurt op maat, kind komt alleen bij deskundige die kind nodig heeft
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ja, ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
ligt aan situatie
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
ja
Back To Top