Ga naar hoofdinhoud

Downteam Martini Ziekenhuis

Contactpersoon:
De verpleegkundige van het Downteam
Bezoekadres:
Martini Ziekenhuis, van Swietenplein 1, Groningen
Postadres:
Postbus 30033, 9700 RM Groningen
telefoonnummer :
050-5246900
website :
e-mail adres:
spreekuur:
elke 4e dinsdag van de maand ochtend
voor wie:
voor kinderen van 0 tot 18 jaar
werkwijze:
Carouselmodel: het kind wordt tijdens 1 dagdeel door alle deskundigen gezien

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig
Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk
verpleegkundige Downteam
psychiater/psycholoog

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind?
ja en zo nodig op indicatie
de coördinatie van zorg
Downteam coördineert de afspraken en nodigt ouders en kind uit
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd
ouders krijgen één verslag met bijdrage van alle deskundigen
de verslagen worden opgestuurd
binnen 4 weken
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af?
ja
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie?
Ja
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ?
Ja
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt?
ja
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen?
zeer positief.
Vooraf aan spreekuur heeft verpleegkundige uitgebreid contact met ouders via huisbezoek of uitgebreid telefonisch contact waarin aandacht is voor huidige gang van zaken, welke zorgverleners, medicatie, dagopvang, vragen van ouders. Na het spreekuur terugkoppeling van bevindingen van het Down team met de ouders.

 

Back To Top