Ga naar hoofdinhoud

Down poli: Midden Holland

Contactpersoon:  mevr. H. Baan
Bezoekadres: Tielweg 3, 2803 PK Gouda
Postadres:
telefoonnummer : 0182 520333
website : www.meeplus.nl
e-mail adres: hbaan@meeplus.nl of Servicebureau.mh@meeplus.nl
spreekuur: Wisselend.
voor wie: Kinderen met het syndroom van Down van 0-18 jaar
werkwijze: We werken met een Downteam + een Downpoli.

 

Deskundigen in het Downteam

Standaard aanwezig Mogelijk te consulteren
Kinderarts
Arts voor Verstandelijk gehandicapten (AVG)
(kinder) cardioloog
logopedist
fysiotherapeut
ergotherapeut
kno-arts
oogarts/ optometrist
pedagoog
audiologisch centrum
contact ouder
MEE
tandarts
orthopeed
podoloog
gynaecoloog
oncoloog
orthodontist
diëtist/ voedingsdeskundige
anders, namelijk revalidatiearts

 

Daarnaast kan worden geconsulteerd: kindernefroloog, kinderuroloog, kinderinfectioloog, kinderneuroloog, kinderpsycholoog, kinderarts metabole ziekten, kinderendocrinoloog, kinder MDL arts, kinderchirurg

Overige gegevens

Zien alle deskundigen het kind?  Ja
de coördinatie van zorg  Gebeurt door  coördinator vanuit MEE.
schriftelijk verslag waarin alle bevindingen van de specialisten zijn samengevoegd Ja.
de verslagen worden opgestuurd Ja.
Stemmen de deskundigen de adviezen op elkaar af? Ja.
Let u erop dat uw adviezen bruikbaar zijn in de thuissituatie? Ja.
Let u op de bruikbaarheid voor therapeuten uit de eerste lijn (fysiotherapeuten, logopedisten, huisarts) ? Ja.
Vindt u dat de overdracht van de eerste lijn naar het Downteam goed verloopt? Ja.
Heeft u de indruk dat ouders en kinderen graag bij het Downteam komen? Ja, we worden beoordeeld met een 7.8.
Back To Top