Ga naar hoofdinhoud

Ben je een tiener? Klik hier voor een eigen website www.ikbengeenkindmeer.nl

Voor ouders en andere belangstellenden: We hebben informatie speciaal voor tieners zelf. We hebben met tieners gekeken naar wat zij nodig hebben aan informatie. En op welke manier zij die informatie zouden willen krijgen. Tieners met Downsyndroom willen informatie op een manier dat ze het kunnen snappen en overzien.

Een van de dingen die moeilijk is voor tieners met Downsyndroom is accepteren dat je Downsyndroom hebt. Je wil gewoon meedoen, maar er zijn ook dingen anders.

Deze infographic bestaat uit 10 afbeeldingen die informatie geven over het dagelijkse leven met Downsyndroom. Deze kan je gebruiken om het gesprek met de tiener aan te gaan. Je kan ze online bekijken, maar ook downloaden en eventueel printen.

Download de infographic

We hebben ook een website speciaal voor tieners: www.ikbengeenkindmeer.nl

Hier kunnen tieners informatie krijgen over verschillende levensgebieden. De website is heel eenvoudig van opzet. Als je nog op- of aanmerkingen hebt, of je mist iets, mail het naar info@downsyndroom.nl. We maken ook de komende jaren de website graag steeds beter en completer, met jullie hulp!

Praatkaarten: het doel van deze praatkaarten is dat de tieners een beeld te krijgen van hun leefwereld, wensen en toekomstverwachtingen. Daarnaast kan het gebruik van deze praatkaarten ouders helpen om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van de tiener. De praatkaarten zijn zowel in één op één contact te gebruiken als in groepsverband.

Tieners met Downsyndroom kunnen enorm geholpen worden als ze visuele hulpmiddelen krijgen. Deze kaarten kunnen helpen om gedachten te verwoorden. Zo krijgt de tiener zelf meer inzicht in wat hij/zij belangrijk vindt, waar hij/zij goed in is, wat hij/zij moeilijk vindt. Na het printen kunnen de kaarten gesneden of geknipt worden. De handleiding bespreekt verschillende manieren waarop je de praatkaarten kunt gebruiken.

Handleiding praatkaarten

SDS praatkaarten

De kaarten zijn getekend door Tineke van Lingen. Zie ook haar Instagram of Facebook @apearofoddsokken voor nog meer van haar illustraties.

Het boek “Björn, dit ben ik nu” is een leuk boek om samen met een tiener met Downsyndroom te bekijken en lezen. Björn beschrijft de overstap naar de school voor voortgezet onderwijs. En Björn schrijft over tiener zijn, en dat hij vooral geen puber wil zijn. Dit is bij uitstek een boek waaraan tieners met Downsyndroom zich kunnen spiegelen. Het is te koop in de webshop:

Bjorn, deel 2: dit ben ik nu

Verantwoording gemaakte materialen voor tieners

Wilt u weten waarom we welke keuzes gemaakt hebben? Hoe de materialen tot stand zijn gekomen? Lees het hier:

Verantwoording Materialen Website

Alle materialen zijn tot stand gekomen dankzij financiële ondersteuning van:

Handicap NL, Janivo, Voor het gehandicapte kind.

Back To Top