Ga naar hoofdinhoud

We hebben een informatiepakket voor ouders die nadenken over een school voor hun kind met Downsyndroom. Het pakket is gratis voor donateurs van de SDS (niet donateurs: €30)

In het pakket informatie over de keuze tussen regulier of speciaal onderwijs, aanmeldprocedures, hoe voer je gesprekken, en waar moet je rekening mee houden.

Wil je het pakket ontvangen, mail naar info@downsyndroom.nl

Back To Top