Ga naar hoofdinhoud

We raden aan om bij jonge kinderen met Downsyndroom ondersteunende gebaren te gebruiken in de communicatie. Je kunt al in de eerste levensmaanden gebaren introduceren. Maar het is ook nog zinvol om er later mee te starten. Het is nooit te laat. Door ondersteunende gebaren (eventueel in combinatie met foto’s, afbeeldingen of leeswoorden) te gebruiken, stimuleer je de taalontwikkeling.

Gebaren ondersteunen het leren begrijpen van taal. En door gebaren kan een niet sprekend kind duidelijk maken wat het wel en niet leuk vindt, wat het wil en wat het voelt. De ontdekking daarvan is niet alleen leuk, maar kan ertoe bijdragen dat het kind wil leren praten. Soms denken ouders dat het gebruik van gebaren ertoe zou leiden dat het kind minder gemotiveerd zou raken om te leren praten. Die vrees is niet terecht. De praktijk laat zien dat kinderen de gebaren over het algemeen vanzelf gaan weglaten, als ze de overeenkomstige woorden hebben leren gebruiken.

Op school

Ook in de schoolleeftijd kan het gebruik van gebaren als ondersteuning bij het praten voor sommige kinderen met Downsyndroom nog zinvol zijn. Dat geldt voor kinderen die op dat moment nog maar weinig spreken en voor kinderen die erg moeilijk verstaanbaar praten.

Meer informatie

In onze Leidraad Onderwijs, hoofdstuk 3.2, vind je een uitgebreide uitleg over gebaren, met aandacht voor onder andere:

  • Waarom zijn ondersteunende gebaren juist bij kinderen met Downsyndroom zo effectief?
  • Hoe begin je als ouder eraan bij een baby of peuter met Downsyndroom?
  • Nuttige links naar sites met informatie over gebaren en het leren van gebaren.
  • Gebaren in de klas gebruiken.
Back To Top