Ga naar hoofdinhoud
Datum 24 maart 2023 Tijd 10:00 - 15:30

Doel
 • Ontwikkelen van kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden wanneer een leerling met Downsyndroom aangemeld wordt op de basisschool
 • Do’s and don’ts’ om motiverend onderwijs te geven aan de jonge kleuter met Downsyndroom in groep 1
Inhoud
 • (Her)kennen van het belang van regulier onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom en de eigen betekenisvolle rol hierin kennen
 • Aan bod komen:
  • Educational partnership  tijdens voortraject  én eerste schooljaar
  • Het belang van meedoen op de basisschool voor de ontwikkeling van een leerling met Downsyndroom
  • Downsyndroom in de bredere zin van het woord
  • Taal- en gedragsproblematiek
Resultaat
 • Je hebt globaal een beeld van een aantal kenmerken en medische aspecten behorend bij Downsyndroom gekregen.
 • Je hebt inzicht gekregen in de specifieke ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom en een aantal interventies die nodig zijn om  deze te stimuleren
 • Je hebt kennis genomen van het begrip dysfatische ontwikkeling en het effect op het leerproces
 • Je hebt kennis genomen van het belang van de methode leespraat en de mogelijkheden hiervan op school
 • Je hebt tools aangeboden gekregen om te leren anticiperen en omgaan bij specifiek gedrag
 • Je hebt een idee gekregen over doelen stellen voor de leerling met Downsyndroom in het eerste jaar
 • Je hebt een beeld van het eerste jaar van een leerling met Downsyndroom op de basisschool
Voor wie
 • Ouders
 • Leerkrachten, (ambulant) begeleiders en intern- begeleiders
 • Schooldirecteuren
 • Medewerkers samenwerkingsverbanden
 • Allen die verder te maken hebben/krijgen met een (aanmelding van) jonge kleuter op de basisschool
Door wie
 • Marlous Buitenhuis, leerkracht groep 1&2 daltonschool Engelenberg Kampen
 • Hilde de Haan, projectmanager Down Academy
 • Saskia Houwing, directeur Openbare Daltonschool Engelenberg Kampen
 • Nicoline Koppelaar, intern begeleider Willem van Oranje school Woerden
Prijzen

Ouders: € 75
Professionals: € 175

Dit is een online studiedag.

AANMELDEN

Back To Top