Ga naar hoofdinhoud
Datum 9 juni 2023 Tijd 10:00 - 15:30

Doel

Inzage krijgen in en voorbereidend op een aantal veranderingen die gaan gelden wanneer je kind met Downsyndroom 18 jaar wordt en niet meer onder het ouderlijk gezag valt

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Waarom is het verstandig om bij de rechtbank bewindvoering en/of mentorschap/curatele te regelen
 • Hoe regel je het bovengenoemde bij de rechtbank?
 • De jeugdwet, WMO en Wlz
 • Wonen:
  • Wanneer is je kind er aan toe om uit huis te gaan?
  • Welke woonvormen zijn er allemaal?
  • Wat is het verschil tussen beschermd en begeleid wonen?
  • Wat zijn de voor-nadelen van een woon initiatief met andere ouders?
 • Van school en dan?
 • Aanvragen Wajong hoe en waarom?
 • Verschil leefgeldrekeningen beheerrekening
Resultaat

Voldoende inzicht hebben als ouders/begeleiders in diverse (wettelijke) aspecten die voor een jongere met Downsyndroom vanaf 18 jaar belangrijk zijn

Voor wie

Ouders en begeleiders van kinderen met downsyndroom van 17 jaar e.o.

Door wie

Nog niet bekend

Prijzen

Ouders: € 75
Professionals: € 175

Dit is een online studiedag.

AANMELDEN

Back To Top